Banksjef Betram Dybwad

Banksjef Betram Dybwad (1816 – 1895)

Bertram var den eldste av Jakob Erasmus Dybwads barn. Han studerte handelsfag i flere europeiske byer, tok handelseksamen i Christiania i 1837 og fikk året etter bevilling som grosserer. I 1842 ble han gift med sin kusine Elise Lange (1822-1878).  I 1854 ble han sjef i firmaet «J. Dybwad & Sønner», som var opprettet av hans far. De drev bla. med kjøp og salg av landeiendommer.  Der sluttet han i 1865 for å bli bankchef i Creditkassen, en stillingen han besatte i 25 år.

Bertram Dybwad hadde mange tillitsverv og fikk mange æresbevisninger. Han ble medlem av Christiania kongelige Borgergarde, og i 1859 fikk han borgerskapsbrev; en form for æresbevisning som senere ble avviklet. Videre ble han i 1867 generalkonsul for Det nordtyske forbund og i årene 1871-1873 for Det tyske rike. Han ble dekorert med Den kongelige preussiske kroneorden og utnevnt til Ridder av St. Olav.
Bertram og Elise Dybwad fikk elleve barn, og etterkommere fra fire av dem er i våre dager berettiget til familielegatet. De fire var
Helga Dybwad (1849-1881), gift med Johannes Holmboe;
Elisa Christine Dybwad (1856-1930), gift med Gustav Danelius;
Sophie Wilhelmine Dybwad (1858-1926), gift med Jørgen Brochmann;
Abel Margrethe Dybwad (1860-1942) gift med Christian Sørensen.