Bokhandler Jacob Dybwad

Jacob Dybwad (1823-1899) var den sjette i søskenflokken av Jacob Erasmus Dybwads barn. Etter studietiden oppholdt han seg flere år i utlandet (Berlin, Leipzig, Paris) for å utdanne seg til bokhandler. Blant annet var han i Paris under revolusjonen i 1848. Samme år kom han hjem og begynte i broren Christopher A. Dybwads bokhandel, som han overtok under eget navn i 1852.

Virksomheten omfattet også et forlag som utga Den norske almanakk i 1877-1898. I 1870 overtok Jakob Dybwad leveransen av bøker til Universitetsbiblioteket. Forlaget var utgiver av en rekke kjente forfattere (bla. C.D. Caspari, J.A. Friis, Moltke Moe, P. Chr. Asbjørnsen, M.B. Landstad, Jonas Lie, J.R. Sverdrup), og utga også Nordahl Rolfsens lesebok. Nordahl Rolfsen hadde i 1890 søkt om statsstøtte på kr. 9000 for å utgi leseboken. Det ble avslått, men Jacob Dybwad utbetalte beløpet av egen lomme, og var deretter forlegger for leseboken i 60 år.

I 1882 tok han opp sine to sønner Jakob og Bertram som kompanjonger i bokhandelen og arbeidet videre med dem til han trakk seg tilbake i 1898 ved forretningens 50-års jubileum. I 1897 ble han utnevnt til ridder av St. Olav.

Jacob Dybwad var gift to ganger. Første gang med Anna Margrethe Aabel (1831-1873). De hadde ni barn. Han giftet seg for annen gang i 1876 med Ingeborg Krog (1850-1930), og i dette ekteskapet fikk de fem barn. I våre dager finnes det etterkommere av følgende ti av hans fjorten barn:

Margrethe Magdalene (Lulla) (1855-1939), gift med Oswald Berentzen;
Peter (1859-1921), gift med Susanne Weisbach;
Bertram (1861-1940), gift med Elisabeth Krohn;
Vilhelm (1863-1950), gift med Johanne Juell;
Christian (1868-1942), gift med Elsa Krohn, født Randulf Larssen;
Knut (1870-1959), gift med Antonette Johanne (Molle) Krag;
Ingeborg (1877-1959), gift med Morten Lind;
Lorentz (1879-1940), gift med Karen Petersen, født von Krogh;
Elias (1881-1975), gift med Jeanne Degraux;
Harald (1886-1977) gift med Greta Landén.