Julie Dybwad Sømme

Julie Dybwad Sømme (1835 – 1928)

Hennes fulle pikenavn var Juliane Charlotte Christophora Dybwad.  Hun ble gift i 1858 med Knud Sømme (1823-1871). Han var født i Stavanger, var en tid ansatt ved justisdepartementet i Christiania og var senere byfogd i Bergen i årene 1866-1871. De fikk fem barn, og det finnes etterkommere av tre av dem. Datteren Wilhelmina (1863-1952), til daglig kalt Mimi, ble gift med Josef Caspari. Sønnen Jacob (1866-1923) ble lege, og datteren Anna (1870-1936) ble gift med Carl Schlodtmann i Hamburg.

Julie ble tidlig enke, men levde helt til hun ble 93 år. Hun var kjent for sitt glade og muntre humør, og var også dypt religiøs. Hun var meget musikalsk og dyktig ved klaveret. Hun har også komponert små melodier. Som 84-åring underholdt hun gjestene i sin sønn Jacob og hustru Helenes sølvbryllup med etyder av Chopin.

På sine eldre dager bodde Julie i Kristiania, og hadde ofte barn og barnebarn boende hos seg. Senere flyttet hun til Hamar og bodde hos sin datter Mimi til hun døde.