Kjøbmand Jacob Erasmus Dybwad

Kjøbmand Jacob Erasmus Dybwad (1792 – 1854)

Familielegatet er opprettet til minne om Jacob Erasmus Dybwad. Hans far, Bertram Dybwad, var forvalter hos Bernt Anker.

Da familien hadde lite penger, begynte Jacob allerede i 1801 å arbeide for sitt levebrød, bare 9 år gammel.  I 1812 ble han ansatt hos grev Wedel Jarlsberg på Vækerø som skogsforvalter og var ansatt der til 1825.  Han ble borger av Kristiania året før.

Den 23. september 1814 ble han viet til Christiane Lange (f. 1795) i Gran kirke på Hadeland.  De fikk 13 barn, hvorav 12 vokste opp: 6 sønner og 6 døtre.

I 1825 slo Jacob Erasmus med familie seg ned i Østre gade 9, senere Karl Johans gt.3, der han åpnet en «bondehandel». «Det unge paret i Østre gade 9 levet et liv i nøysomhet og arbeide, som man i nutiden neppe kan gjøre seg forestilling om», forteller en av sønnene.  Begge arbeidet fra morgen til kveld for å holde det hele sammen.  Men strevet og slitet lønte seg.  Bondehandelen gikk over til trelasthandel og skipsrederi; han drev også med kjøp og salg av valuta.

I 1837 ble han valgt som en av de første 36 kommunerepresentantene for Kristiania.

Jacob Erasmus ble en rik mann, og i 1843 kjøpte han en stor, praktfull eiendom på Hegdehaugen, hele 82 mål.  (Hegdehaugen lå den gang godt utenfor bygrensen).  Hit dro den store familien på landtur fra Østre gade 9 hver søndag i sommerhalvåret, og en hærskare av slekt og venner fulgte etter.  På «Dybwadløkken», som stedet nå kom til å hete, utfoldet det seg snart et lykkelig og lystig liv, som fortsatte helt til 1885.

Jacob Erasmus døde i 1854, men forretningen ble drevet videre med vekslende hell av hans etterkommere inntil den ble oppløst i 1870 og verdiene fordelt blant familiens medlemmer.  Hans enke, Christiane Lange, bodde hos sin datter på Breidablikk i Gamle Aker, til hun døde i 1885.