Søknad / Application

Legatporsjoner tildeles to ganger årlig. Søkere må sende en personlig søknad. Bruk nedenstående søknadsskjema.

Grants are awarded twice a year. Applicants must send a personal application. Please use the below application form.

Søknadsfrister: Innen 30. april og 31. oktober hvert år.
Søknader innsendt etter disse datoene kommer ikke i betraktning.

Application deadlines: By April 30 and 31 October each year. Applications submitted after these dates will not be considered.

For studenter søkes det støtte for inneværende semester.

For students, the application is for the current semester.

Søknadsskjema  /Application form:

Fyll ut skjemaet i lenken nedenfor og send med epost til: soknad@dybleg.no, eller med vanlig brevpost til  Erik Ruhs – Ovenstadlia 116 – 3420 Lierskogen.)

Please fill in the PDF form in the below link, and send it to soknad@dybleg.no, or by «snail mail» to Erik Ruhs – Ovenstadlia 116 – N-3420 Lierskogen – Norway.)