Søknad

Legatporsjoner tildeles 2 ganger årlig. Søkere må sende en personlig søknad til legatets adresse. Søknaden skal inneholde:

  • Søkerens tilknytning til familen Dybwad med arverekkefølge fra søkerens gren.
  • Begrunnelse for søknaden i henhold til vedtektenes §2(dvs. oversikt over økonomiske forhold/pågående studier etc)
  • Navn og adresse, bankkontonummer

Søknadsfrister: Innen 30. april og 31. oktober hvert år. Søknaden bør være innsendt i god tid før dette. Søknader innsendt etter disse datoene kommer ikke i betraktning.

For studenter søkes det støtte for inneværende semester.

Søknaden sendes til epost adresse: soknad@dybleg.no eller med vanlig brevpost til:

Kjøbmand Jacob Dybwads Familielegat
v/Erik Ruhs
Ovenstadlia 116
3420 Lierskogen