Styret

Styret består av representanter fra de fem familiegrenene:

Banksjef Betram Dybwads gren – Erik Ruhs
Bokhandler Jacob Dybwads gren – Erik Graff-Wang
Tollkasserer Harald Dybwads gren – Cathrine Bach
Emilie Dybwad Johnsons gren – Sidsel Johnson Mørk
Julie Dybwad Sømmes gren – Sven Haagensen Høy

Revisjon:  BDO AS, avd. Oslo